Regulamin wynajmu i korzystania z apartamentu

WAŻNE! W CELU WYSTAWIENIA FAKTURY PROSIMY O INFORMACJĘ PRZY REZERWACJI APARTAMENTU WRAZ Z PODANIEM DANYCH DO FAKTURY. INFORMACJĘ TAKĄ PROSZĘ WYSŁAĆ MAILEM NA ADRES biuro@polanicaapartamenty.pl PO WPŁACIE ZADATKU NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI WYSTAWIENIA FAKTURY.

 1. Najemca dysponuje apartamentem w dniach i godzinach określonych podczas rezerwacji, z tym że Wynajmujący ma prawo wejścia do apartamentu w celu dokonania czynności niezbędnych do realizacji umowy, przy czym każdorazowe wejście do apartamentu poprzedza kontakt telefoniczny z Najemcą, celem wspólnego ustalenia dogodnego terminu dla obu stron.
 2. Doba zaczyna się od godziny 16.00 a kończy o godzinie 12.00.
 3. Wejście Najemcy do apartamentu w dniu przyjazdu nastąpi w czasie ustalonym w umowie pomiędzy Najemcą a Wynajmującym, jednakże nie później niż do godz. 20.00 (w wyjątkowych sytuacjach po indywidualnym ustaleniu z zarządcą). Opuszczenie apartamentu w dniu wyjazdu nastąpi w czasie ustalonym w umowie, ale nie wcześniej niż o godz. 8.00 (w wyjątkowych sytuacjach po indywidualnym ustaleniu z zarządcą). Dokładne godziny wejścia i opuszczenia apartamentu, zgodnie z powyższym postanowieniem, strony każdorazowo ustalają telefonicznie lub mailowo.
 4. Wewnątrz apartamentu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
  Palenie tytoniu jest zabronione. Łamanie zakazu palenia papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych w lokalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji lokalu w wysokości 500 zł.
 5. W apartamencie może nocować tyle osób ile ustalono podczas rezerwacji a w okresie korzystania z apartamentu Najemca ma prawo przyjmować gości (po wcześniejszym poinformowaniu wynajmującego). Każda dodatkowa osoba jest płatna 100 zł.
 6. W ramach niniejszej umowy Najemca otrzymuje w dniu przyjazdu klucz wejściowy do klatki schodowej i klucz do drzwi wejściowych apartamentu. Najemca nie jest upoważniony do udostępniania w/w kluczy osobom trzecim. W dniu wyjazdu Najemca zobowiązany jest do zwrotu oryginalnych kluczy. W przypadku zagubienia klucza do drzwi wejściowych do apartamentu, Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z wymianą zamka w drzwiach na taki sam jak ten, do którego zgubiono klucz. Natomiast, w przypadku zagubienia klucza wejściowego do klatki schodowej, Najemca pokryje koszt dorobienia zgubionego klucza. Cena umowna wynosi 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) jako zadośćuczynienie za straty i szkody.
 7. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy Najemcy wniesione i pozostawione w apartamencie, a umowa nie jest umową przechowania.
 8. Apartament przed przekazaniem do dyspozycji Najemcy jest poddany sprzątaniu, jak również w ramach umowy przewidziane jest sprzątanie apartamentu po zakończeniu najmu.
 9. Najemca zobowiązany jest do bieżącego utrzymywania apartamentu w czystości, umożliwiającym jego normalne użytkowanie. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia, urządzeń technicznych, ścian, okien znajdujących się w lokalu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 10. Najemca zobowiązany jest do należytego zabezpieczania lokalu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.
 11. Pobyt zwierząt możliwy jest w lokalu wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu, zgłoszeniu Wynajmującemu – Nieruchomości Polanica Monika Stępień pod nr tel. 503 302 301.
 12. W PRZYPADKU ZGŁOSZONEJ UZASADNIONEJ SKARGI NA NAJEMCE BĄDŹ INTERWENCJI POLICJI Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE NAJEMCY UMOWA NAJMU MOŻE BYĆ ROZWIĄZANA PRZEZ WYNAJMUJĄCEGO ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM BEZ OBOWIĄZKU ZWROTU KWOTY NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU POZOSTAJĄCEGO OKRESU REZERWACJI.
 13. Godzinę przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia odbioru kluczy.
 14. Zadatek jest bezzwrotny w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie najemcy.
  Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Monika Stępień, prowadząca firmę NIERUCHOMOŚCI POLANICA MONIKA STĘPIEŃ w Polanicy Zdroju (57-320), ulica Kłodzka nr 2b/3, adres e-mail: biuro@polanicaapartamenty.pl, tel. 503 302 301. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu rezerwacji, a następnie – zawarcia umowy najmu apartamentu – lokalu w celach turystycznych (zwaną dalej Umową), na podstawie naszego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b/ RODO). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu podpisania Umowy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z nią związane; jeżeli nie dojdzie do zawarcia Umowy w ciągu 3 miesięcy od zapoznania się z ofertą, Pani/Pana dane osobowe związane z korespondencją i rozmowami o tej Umowie zostaną niezwłocznie usunięte; Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem /warunkiem rezerwacji, a następnie – zawarcia Umowy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością dokonania rezerwacji a następnie – zawarcia Umowy. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

sprawdź dostępność
telefon+48 503 302 301
mapa